Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Opzeggen/wijzigen lidmaatschap

Afloop kennismakingslidmaatschappen

  • Het Kennismakings-(jeugd)lidmaatschap eindigt automatisch aan het eind van het seizoen.
  • Het Kennismakings Lidmaatschap commissie Buitengaats eindigt automatisch na zes maanden.
  • Het Kennismakings-Roeilidmaatschap eindingt automatisch na drie maanden.

Na bovenstaande periodes ontvangt u bericht met de vraag of u zich als Lid van de Vereeniging wil aanmelden, zie algemene informatie aanvraag lidmaatschap.


Opzeggen of wijzigen van uw lidmaatschap

Conform de Statuten dient opzegging/wijzigingen van het lidmaatschap vóór 1 december van het jaar schriftelijk (per post of per e-mail) aan het secretariaat te worden doorgegeven.