Contributie en Bijdragen 2024

Contributie

 

Koninklijke

Contributie KNZ&RV

Bijdrage KNWV*

cateringkrediet

 

Entreegeld

Gewoon Lid
  • 18 -t/m 27 jaar
  • 28 -t/m 34 jaar
  • vanaf 35 jaar 

€ 98,00
€ 157,00
€ 418,00

€ 24,30
€ 24,30
€ 24,30


--
--
€ 50,00


€ 125,00
€ 175,00
€ 465,00
Buitenland Lid € 216,00 -- -- €230,00

Sociëteitslid>65jr*

€ 118,00

--

€ 50,00

€ 125,00

Partnerlid  € 106,00       € 12,15 € 50,00 € 165,00
Jeugdlid, 8 t/m 15 jr** € 49,00 € 12,15 -- €   40,00
Jeugdlid, 16 t/m 17 jr € 49,00 € 12,15 -- €   40,00

Als sociëteitslid kunnen worden toegelaten, of sociëteitslid zijn personen, die niet meer varen en geen boot (meer) bezitten en ouder zijn dan vijfenzestig jaar. 

** Voor jeugdleden jonger dan 16 jaar is lidmaatschap van een ouder/voogd verplicht.

Bijdrage KNWV: voor thuiswonend gezinslid geldt het gereduceerde tarief 

Contributie van het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december (een kalenderjaar) en loopt automatisch door tot opzegging.

Kennismakingslidmaatschap*

Contributie KNZ&RV

Cateringkrediet 

Kennismakingslidmaatschap > 35 jr 

28 t/m 34 jr 

18 t/m 27 jr 

€ 418,00

€ 157,00

€ 98,00

 

€ 50,00

--

Kennismakingslidmaatschap Jeugd (t/m 17 jaar)**

(wel volledige bijdragen) 

€ 62,00
Kennismakingslidmaatschap Jeugd ouder/voogd** € 418,00

Contributie van een kennismakingslidmaatschap loopt vanaf datum aanvraag, voor de duur van een jaar en eindigt automatisch. 
*  Bij een Kennismakingslidmaatschap is er géén afdracht naar het KNWV vanuit de Koninklijke; hierdoor bent u géén lid van het Watersportverbond - wedstrijdzeilers dienen hier rekening mee te houden.
** Bij een Kennismakingslidmaatschap Jeugd t/m 16 jaar, dient tenminste één ouder een Kennismakingslidmaatschap Jeugd ouder/voogd aan te gaan. Jeugd tussen de 16 en 18 jaar kan zelfstandig een aanvraag indienen met toestemming van een ouder/voogd.

 

Bijdragen

Wilt u actief gaan zeilen en/of roeien dan betaalt u een bijdrage voor o.a. het gebruik van club materiaal, bijbehorende voorzieningen en onderhoud. Bijvoorbeeld voor het zeilen in een J/70, roeien in een van de vele roeiboten of voor de jeugd bij het Jeugdzeilen op de Noordkop in een van de jeugdzeilgroepen.

Voor het aanvragen en een overzicht van de tarieven van een ligplaatst kijkt u op de pagina Ligplaatsen Muiden of Ligplaatsen Buyshaven.

Bijdragen lopen van 1 januari t/m 31 december (een kalenderjaar) - tenzij anders vermeld, en lopen automatisch door tot opzegging.

Bijdragen Zeilen volwassenen

J/70 bijdrage € 270,00
Laser Zeilen* (serie van zes trainingen /exclusief gebruik club Laser) ntb
Laser Zeilen* (serie van zes trainingen /inclusief gebruik club Laser) ntb
Combinatie J70/Laser  ntb

* Voor een trainingssessie Laser Zeilen geeft u zich telkens op bij de Coördinator Laser Zeilen

Bijdragen Roeien

Club roeibijdrage (coastal, rolbank- en of gigroeien)

€ 159,00

Bijdrage KNRB (voor Coastal en gladroeiers)

€ 44,73 

Bijdragen Jeugd

Jeugdzeilen Heintjes & Heinen bijdrage** € 107,00

** een bijdrage voor álle actieve jeugdzeilers in een van de jeugdzeilgroepen: Optimist, Laser, RS-Feva of 29-er

BIJDRAGEN JEUGD - TRAINING 

Wedstrijd- en Fevazeilers betalen een trainingsbijdrage; voornamelijk om goede en gekwalificeerde trainers aan te kunnen nemen voor deze groepen. 

Trainingsbijdragen

SEIZOEN*

NAJAAR

Optimist zondagochtendtraining  €160,00
Optimist Combi groen €715,00
Optimist Wedstrijdtraining regionaal €1.050,00
Optimist Wedstrijdtraining landelijk €1.640,00 €880,00
Optimist woensdagmiddag training €320,00
Laser Jeugdtraining ntb
Laser Wedstrijdtraining ntb
RS Feva Sportief training € 70,00 € 50,00

Gebruik club boten 2024 (incl. stalling)

SEIZOEN

Najaar

Gebruik Club Optimist € 205,00
Gebruik Club Laser ntb
Gebruik Club RS Feva (p.p.) € 125,00 € 125,00

*  Het seizoen betreft de periode van april tot november. Hiervan zijn de groepen 'landelijke wedstrijdtraining' en 'RS Feva sportief' uitgezonderd. Voor deze groepen is het seizoen in gedeeld in een voorjaar (april -juli) en najaar (augustus-november).

Naast bovenstaande bijdragen is er de bijdrage voor lidmaatschap van de klasse organisatie (bijvoorbeeld OCN of LON).