Veiligheid en aansprakelijkheid

Veiligheid staat hoog in het vaandel bij de Koninklijke. De roeicommissie verwacht van haar leden hetzelfde en ziet toe op het navolgen van de regels.

Roeien op groot, open water kan vooral bij lage water- en luchtemperatuur serieuze risico's opleveren. Naast de bestaande regels die uit het Goed Zeemanschap volgen, gelden er restricties voor het gebruik van de vloot.

 1. Wanneer geldt er een roeiverbod
 2. Veiligheidsmaatregelen in najaar & winter
 3. Veiligheid Coastals

Kijkt u op de pagina Reglement van Orde voor de volgende onderwerpen:

 • Veiligheid en aansprakelijkheid worden uitvoerig besproken in de Roei-instructiegids.
 • De KNZ&RV veiligheidsinstructie geeft een meer beknopte versie daarvan. Deze beknopte versie hangt tevens op een zichtbare plaats in de roeiloods (oude mastenloods). Zorg dat u het reglement kent voor uw eigen veiligheid en die van anderen.
 • Voor het roeien in een coastal C1X of C2X neemt u kennis van 'Reglement van Orde - Derde bijlage'.

Het dragen van witte, fel gekleurde of reflecterende kleding draagt bij aan uw zichtbaarheid op het water, ook overdag.

 


Mist

Wanneer geldt er een ROEIVERBOD?

Men mag géén gebruik maken van het materiaal uit de roeiloodsen in geval van:

Verminderd zicht

Mist

Indien de gele boeien, daar waar de Elisabeth Smit lag, niet meer zichtbaar zijn vanaf het vlot.

ZONSONDERGANG (schemering / nacht)

 • In de coastal C1X en C2X en alle andere rolbankboten kan tot aan zonsondergang geroeid worden. Het boot reserveringsysteem is daarop aangepast.
 • Een coastal C4X+ vaart in de avonduren alléén uit met de juiste verlichting zoals omschreven op de pagina Coastal veiligheid én onder begeleiding van een RIB.
 • Uitzondering hierop wordt gemaakt als er sprake is van een georganiseerde wintertrainingen in de Pilot Gigs. Men voert dan een helder rondschijnend wit licht.

Sterke wind

 • Voor coastal C1X en C2X geldt dat harder dan windkracht 3 beaufort (7-10 knopen) zij NIET uitvaren, ook al is er géén algeheel vaarverbod. Bij windkracht 4 Beaufort of hoger mag er alleen met toestemming van de roeicommissie geroeid worden.
 • Bij windkracht 5 Beaufort of hoger mag er slechts met toestemming door of namens het bestuur in rolbankboten geroeid worden. De toestemming is éénmalig en geldig per ploeg. 
 • Voor Pilot Gigs ligt de grens bij windkracht 6 Beaufort.

Windmeter

De Roeicommissie draagt zorg voor het aanbrengen en onderhouden van een voor een ieder duidelijk leesbare windmeter, welke als maatstaf zal worden gebruikt voor het hierboven bepaalde.

De actuele wind, gemeten op de Noordkop, kan geraagdpleegd worden via de pagina van Windfinder of via de Koninklijke app: onder Boot Reserveren (icoon: ) > Weerstation Muiden - KNZ&RV en/of onder Weerstation (icoon: zon achter de wolk).

beaufort

Knopen

Roeiverbod *)

3 Beaufort 07 - 10 knopen matig
4 Beaufort 11 - 16 knopen matig voor Coastal C1X en C2X
5 Beaufort 17 - 21 knopen vrij krachtig voor Rolbankboten
6 Beaufort 22 - 27 knopen krachtig voor Pilot Gigs en C4X+

Bron KNMI

*) Bij twijfel of voor uitzonderingen neemt u contact op met de roeicommissie

Onweer

Bij onweer of dreigend onweer mag er niet geroeid worden.

Vorst

Als de buitentemperatuur onder de één graad Celsius komt, wordt er in géén geval in rolbankboten en Pilot Gigs geroeid. Behoudens toestemming door of namens de Commissie Roeien. In dat geval worden de boot en de riemen na gebruik geheel gedroogd.

IJsgang

Voorts mag er bij ijsgang in geen geval geroeid worden.

Temperatuurmeter

De Roeicommissie draagt zorg voor het aanbrengen en onderhouden van een voor een ieder duidelijk leesbare temperatuurmeter, welke als maatstaf zal worden gebruikt voor het hierboven bepaalde.

De actuele temperatuur, gemeten op de Noordkop, kan geraagdpleegd worden via de pagina van Windfinder of via de Koninklijke app: onder Boot Reserveren (icoon: ) > Weerstation Muiden - KNZ&RV.

 


roeienbijavond

VEILIGHEIDSMAATREGELEN IN NAJAAR & WINTER

Ook in het najaar en gedurende de wintermaanden wordt er bij de Koninklijke volop geroeid. Dat kan, mits er aandacht is voor een aantal veiligheidsmaatregelen:

 • Deze basisregel is altijd van toepassing: u neemt geen risico’s; inzicht in uw eigen kunnen is zeer belangrijk. Voelt u zich onzeker, dan vaart u uiteraard NIET uit.

  RIB BEGELEIDING

  • De coastals C1X en C2X mogen vanaf 1 oktober t/m 30 april alléén uitvaren onder begeleiding van een RIB. En draagt u een reddingvest. In het Reglement van Orde Bijlage 3 leest u meer over het gebruik van de C1X en C2X.
  • Na zonsondergang mogen de coastals C4X+ alléén uitvaren onder begeleiding van een RIB. En draagt iedereen een reddingvest.
  • Kijk voor meer informatie over RIB schipper, bemanning, gebruik en veiligheid op de pagina:

  HAVENS > RIB's

  VEILIGHEID COASTALS

  Voor het goed kunnen communiceren en de zichtbaarheid op het open water, zijn er voor de verschillende coastals coxboxen, portofoons en 360° verlichting beschikbaar. Lees hier alles over op de pagina:

  Coastal veiligheid