Lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandsche Zeil- & Roeivereeniging

clubgebouw-knz-rv-entree-02

De Koninklijke Nederlandsche Zeil- & Roeivereeniging is de oudste watersportvereniging van Nederland (opgericht in 1847) en is gevestigd in Muiden en Enkhuizen. De Koninklijke is een vereniging met een lange historie, mooie tradities en springlevend! En is actief betrokken bij tal van nationale en internationale zeil- en roeiwedstrijden, en ook bij meer recreatieve zeil- en roeitochten in binnen- en buitenland.

De Koninklijke verwelkomt graag nieuwe leden in de verwachting dat die een bijdrage gaan leveren aan de doelstellingen en levendigheid van onze Vereeniging.

Het predicaat ‘Koninklijk’, dat al in 1852 aan de Vereeniging is verleend, schept verplichtingen. Het lidmaatschap van de Koninklijke is dan ook niet vrijblijvend. Onze Vereeniging heeft een meer dan 170 jaar oude traditie in het stimuleren van de beoefening van de watersport in het algemeen en in het bijzonder voor de jeugd.

Wij streven ernaar daarin een voorbeeldfunctie te vervullen en organiseren daartoe, zowel voor het zeilen als voor het roeien, toer- en wedstrijdtochten en promoten de deelname daaraan. Deze activiteiten worden ondersteund door een veelheid aan sociale activiteiten gedurende de zomer en de winter. Deelname aan al deze activiteiten wordt op prijs gesteld in onze havens te Muiden en te Enkhuizen.

Daarbij hebben wij de begrippen wellevendheid, integriteit en een gezonde scheiding tussen deze vrijetijdsactiviteiten en het zakelijk leven hoog in het vaandel staan.

19-005767-knzrvmuiden

Lidmaatschap Koninklijke

Het lidmaatschap van de Koninklijke staat open voor personen vanaf acht jaar. De Koninklijke onderscheidt:

 • Ereleden
 • Honoraire leden
 • Gewone leden
  Deze categorie kent drie groepen:
  18 - 27 jaar;
  28 - 35 jaar;
  35 jaar en ouder;
 • Partnerleden (levensgezel)
 • Sociëteitsleden (vanaf 65 jaar)
 • Buitenlandleden
 • Jeugdleden (van 8 tot 18 jaar)

Partnerlid (LEVENSGEZEL)

De Vereeniging kent een lange traditie dat hele gezinnen lid zijn van de Koninklijke. Zeker zij die een schip in de haven hebben liggen komen vaak als echtpaar of als gezin naar de Vereeniging. Een van de twee is 'hoofdlid' en de ander gaat een partnerlidmaatschap aan. Voor de kinderen is er een Jeugdlidmaatschap.

Sociëteitslid

Deze vorm van lidmaatschap is voor hen die niet meer actief de watersport beoefenen, ouder zijn dan 65 jaar en verbonden willen blijven/zijn aan de Koninklijke door deel te nemen aan de vele (wal-)activiteiten rondom de geliefde watersport.

BUITENLANDLiD

Voor leden die zich gevestigd hebben in het buitenland, daar de zeil- en/of roeisport beoefenen, en nauw verbonden willen blijven met de Koninklijke. Buitenlandleden kunnen zich als consul voor de Koninklijke inzetten; indien leden een bezoek brengen aan uw verblijfplaats kunt u hen terzijde staan met allerhande informatie rondom de watersport aldaar.

Jeugdlid

De Koninklijke verwelkomt graag jeugdleden! De jeugd heeft immers de toekomst. Jeugd (tot 16 jaar) waarvan al een van de ouders lid is, kan eenvoudig jeugdlid worden. Indien nog geen van de ouders lid is van de Koninklijke, dan vragen zij tegelijkertijd een lidmaatschap aan. Jeugd tussen de 16 en 18 jaar kan dat zelfstandig aanvragen (met toestemming van een ouder/voogd).

En zoals bij de oprichting een doelstelling is 'om jongelieden te gewennen goed en handig met roei- en zeilvaartuigen om te laten gaan' kunnen zij zich daarnaast aanmelden bij het Jeugdzeilen en/of de Philippine, een mosselaak en het kroonjuweel van de Koninklijke voor de jeugd tussen de 14 en 17 jaar.

 


knopen-jeugd

Informatie

Voor inzicht en een soepel verloop van uw aanvraag voor het lidmaatschap, neemt u graag kennis van:

Procedure Aanvraag Lidmaatschap

Kijkt u verder op de onderstaande pagina's voor meer informatie over:

Aanvraagformulieren Lidmaatschap

Contributie en Bijdragen

Mocht u nadere informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat. Zij helpen u graag verder.


Kennismaken met de Koninklijke

Wilt u eerst kennismaken met de Vereeniging en haar leden dan kan dat voor een periode van 12 maanden middels een Kennismakingslidmaatschap. Tijdens de kennismakingsperiode geniet u van al de activiteiten en faciliteiten van de Koninklijke en heeft u géén stemrecht.

 • Om kennis te maken zijn géén referenten benodigd bij de aanvraag daarvan.
 • Wel dient u geïntroduceerd te worden door een lid van de Vereeniging.
 • Een Kennismakingslidmaatschap met de Vereeniging is eenmalig en voor maximaal 12 maanden. 
 • Gedurende de kennismakingsperiode gaat u op zoek naar drie referenten en zet u tijdig de aanvraag voor een volwaardig lidmaatschap van de Koninklijke in gang.
 • Als het lidmaatschap niet of niet tijdig is aangevraagd, mag niet meer aan het zeilen, roeien, jeugdzeilen en/of andere activiteiten van de Koninklijke worden deelgenomen.
 • Het kennismakingslidmaatschap loopt automatisch af, indien u nog geen volwaardig lid bent geworden van de Koninklijke kunt u tijdelijk niet meer inloggen en ontvangt u geen e-mails van de Vereeniging meer. Zie ook Opzeggen Lidmaatschap.

Meer informatie en aanvraagformulieren kunt u hierboven bij 'Informatie' vinden.

19-005216-knzrvmuiden 2

Kennismaken met Zeilen

Voor hen die graag in een van onze zes  J/70 boten of in een club Laser willen varen bieden wij de mogelijkheid de Vereeniging en haar leden te leren kennen gedurende een kalenderjaar alvorens het volwaardige lidmaatschap van de Koninklijke aan te vragen. Geef daarnaast aan dat u wilt deelnemen aan het J/70 zeilen of Laser Zeilen (volwassenen), daar rekenen we een aparte bijdrage voor. 

Met een Kennismakingslidmaatschap Zeilen bent u echter niet aangemeld bij het Watersportverbond door de Koninklijke, houdt u daar rekening mee indien u wilt deelnemen aan zeilwedstrijden.

Kennismaken met Zeilen Buitengaats

De Commissie Buitengaats heeft een programma opgesteld om het zeilen op open water voor leden van de Koninklijke te stimuleren. Het gaat zowel om een eerste kennismaking met open water, als ook om uitbreiding van zee- en oceaan zeilervaring, toerzeilen en wedstrijdzeilen. Resultaat is uitbreiding van de zeilervaring en verbinding van leden met elkaar. 

We richten ons op leden met een eigen schip én op een nieuwe generatie jonge zeilers (meestal zonder eigen schip). Dit kunnen zijn leden, kinderen van leden en vrienden van leden. 

Het programma bestaat onder andere uit: RYA trainingsprogramma, toertochten op zee / oceaan en/of wedstrijdzeilen op zee.

De Koninklijke biedt de mogelijkheid om gedurende zes maanden kennis te maken met de activiteiten van de commissie Buitengaats binnen de Vereeniging. Na deze zes maanden loopt dit Kennismakingslidmaatschap met Buitengaats automatisch af en kan het gewone lidmaatschap worden aangevraagd. Er zijn twee categorieën waarvoor u zich kunt inschrijven: Kenningsmakingslidmaatschap Buitengaats 18-28 jaar of Kenningsmakingslidmaatschap Buitengaats 28-35 jaar.

coastal-dames-michiel-19-032045-knzrv-rsvregatta

Kennismaken met Roeien

Wilt u ontdekken hoe het is om te roeien bij de Koninklijke? Dan bieden wij u graag de mogelijkheid om gedurende een periode van 12 maanden kennis te maken met de Vereeniging, het roeien op het Markermeer of op de Vecht en onze uitgebreide roeivloot. Om daadwerkelijk gebruik te kunnen maken van onze roeivloot betaalt u ook een Roeibijdrage (coastal, rolbank- of gigboten, inclusief KNRB bijdrage).

Gedurende het Kennismakingslidmaatschap Roeien wordt van u verwacht aansluitend een permanent  lidmaatschap aan te vragen. Als het gewone lidmaatschap niet of niet tijdig is aangevraagd, mag er niet meer aan het roeien en/of andere activiteiten van de Koninklijke worden deelgenomen.

19-029112-knzrvmuiden

Kennismaken met Jeugd

Voor jeugd (tot 18 jaar) en hun ouders biedt de Koninklijke de mogelijkheid om gedurende een seizoen kennis te maken met de Vereeniging en in het bijzonder het jeugdzeilen bij de Heintjes & Heinen of de Philippine, ons jeugdschip.

Jeugd (tot 16 jaar) van wie (nog) geen van de ouders lid is, kunnen uitsluitend gelijktijdig met tenminste één van de ouders het 'Kennismakingslidmaatschap Jeugd' en 'Kennismakingslidmaatschap Jeugd ouder/voogd' aanvragen. Jeugd tussen de 16 en 18 jaar kan, met toestemming van een ouder en zónder dat een ouder lid is, zelfstandig een 'Kennismakingslidmaatschap Jeugd' aanvragen.

Ga je actief deelnemen aan het Jeugdzeilen dan dient bij aanvang van het zeilseizoen de aanvraag hiervoor ingeleverd te zijn. Daarnaast betalen actieve jeugdzeilers een 'Jeugdzeilen Heintjes & Heinen bijdrage' en/of een 'Jeugdzeilen Philippine bijdrage'.

Met een Kennismakingslidmaatschap Jeugd bent u echter niet aangemeld bij het Watersportverbond door de Koninklijke, houdt u daar rekening mee indien u wilt deelnemen aan zeilwedstrijden.