Reglement van Orde

Door het toenemende aantal roeiers, ploegen en activiteiten neemt het gebruik van de vloot toe. Dat is een prachtige ontwikkeling! Intensiever gebruik van de vloot brengt echter ook een grotere kans op schade en blessures met zich mee. Inmiddels is onze roeiafdeling dermate groot geworden, dat het gebruik van de vloot meer gereguleerd moet worden dan nu het geval is. Daartoe behoort een online afschrijfsysteem 'Boot Reserveren' (ook via de mobiele telefoon 'KNZ&RV app' via Apple of Play store te downloaden) , alsmede een Reglement van Orde zoals ook bij andere roeiverenigingen gebruikelijk is.

Het bestuur heeft het Reglement van Orde bekrachtigd. In dit document beschrijven we onder andere over welke vaardigheden roeiers moeten beschikken om te kunnen roeien in schepen met een opklimmende moeilijkheidsgraad. Hiermee bestendigen we het reeds bestaande gebruik, waarbij de roeicoördinatoren de roeiers op basis van hun ervaring en vaardigheden indelen.

De onderstaande documenten vertellen u hier alles over:

 

Reglement van Orde

Reglement van Orde versie 2015 (PDF webpagina)
Reglement van Orde - Eerste bijlage Roeivaardigheden, versie 2015 (PDF webpagina)
Reglement van Orde - Tweede bijlage Classificering boten, versie 2016 (PDF webpagina)
Reglement van Orde - Derde bijlage Gebruik C1x en C2x, versie mei 2023 (PDF webpagina)

Overige richtlijnen

Coastal veiligheid Gebruik van cobox, verlichting en veiligheidsmaatregelen najaar & winter (KNZ&RV pagina)
Gig vaardigheidsboek versie 2013 (PDF webpagina)
HAVENS > RIB's RIB gebruik en veiligheid (KNZ&RV pagina)
Roei-instructie gids der KNZ&RV versie 2018 (PDF webpagina)
Veiligheidsinstructies verkort Roei-instructie verkort veiligheid, versie 2019 (PDF webpagina)
Veiligheid roeien Veiligheid & roeien algemeen (KNZ&RV pagina)