Opzeggen/wijzigen Lidmaatschap

Lidmaatschap Koninklijke opzeggen

Conform de Statuten dient opzegging van het lidmaatschap vóór 1 december van het jaar schriftelijk (per post of per e-mail) aan het secretariaat te worden doorgegeven. 

Lidmaatschap KoNinklijke WIJZIGEN

Conform de Statuten dient wijzigen van het lidmaatschap vóór 1 december van het jaar schriftelijk (per post of per e-mail) aan het secretariaat te worden doorgegeven. Bijvoorbeeld uw lidmaatschap wijzigen van gewoon lid naar Sociëteitslid of Buitenlandlid.

AFLOOP kennismakingSperiode

Een kennismakingslidmaatschap met de Vereeniging loopt automatisch af:

  • Kennismakingslidmaatschap Zeilen eindigt automatisch aan het einde van het kalender jaar.
  • Kennismakingslidmaatschap Roeien eindingt automatisch aan het einde van het kalender jaar.
  • Kennismakingslidmaatschap Jeugd eindigt automatisch aan het eind van het seizoen.
  • Kennismakingslidmaatschap Jeugd ouder/voogd eindigt automatisch aan het eind van het seizoen.

Gedurende bovenstaande kennismakingsperiode ontvangt u van het secretariaat bericht met de vraag of u zich als Lid van de Koninklijke wilt aanmelden, zie Algemene informatie Lidmaatschap, Procedure aanvraag Lidmaatschap en/of Aanvraagformulieren Lidmaatschap.

Start de aanvraag van een volwaardig lidmaatschap dan ook tijdig zodat aansluitend op het Kennismakingslidmaatschap het Lidmaatschap van de Koninklijke in kan gaan en u niet tussen wal en schip valt.

Zodra een Kennismakingslidmaatschap verlopen is, mag u niet meer actief deelnemen aan de groepen Zeilen, Roeien of Jeugd. En kunt u niet meer inloggen op de website of app en ontvangt u geen Nieuwsbrieven of e-mails meer van de Vereeniging.

Opzeggen/wijzigen Bijdragen

Opzeggen Bijdragen Zeilen - Roeien  - Jeugd

Het opzeggen (afmelden) van uw bijdrage aan een van onze groepen Zeilen, Roeien of Jeugd dient vóór 1 december van het jaar schriftelijk (per post of per e-mail) aan het secretariaat te worden doorgegeven.

WIJZIGING Bijdragen Jeugd

Voor Jeugdleden die in een andere boot willen gaan varen en zich bij een andere zeilgroep binnen het Jeugdzeilen aansluiten, kunt u voorafgaand aan de start van het voor- of najaar wijzigen door contact op te nemen met het secretariaat.

INFORMATIE

Voor meer informatie kunt u contact openemen met het secretariaat.