Procedure aanvraag lidmaatschap

De Koninklijke verwelkomt graag nieuwe leden in de verwachting dat die een bijdrage gaan leveren aan de doelstellingen en levendigheid van onze Vereeniging. Een van de gebruiken met een lange historie is dat een aanvraag ondersteund wordt door referenten en getoetst wordt door de Ballotagecommissie.

De procedure rondom de aanvraag bestaat uit de volgende stappen:

1. AANVRAAGFORMULIER LIDMAATSCHAP KONINKLIJKE

Verzoek het aanvraagformulier nauwgezet, gedetailleerd en compleet in te vullen en daarin een korte weergave van uw levensloop op te nemen. Het doel van het formulier is dat op een eenvoudige wijze een compleet beeld van u verkregen wordt; van uw redenen om het lidmaatschap aan te vragen, uw affiniteit met de watersport en van uw voorgenomen deelname aan onze activiteiten.

2. Opgeven van drie referenten

  • De referenten dienen u goed te kennen.
  • Referenten dienen tenminste drie jaar lid van onze Vereeniging te zijn, geen bestuurslid, geen familielid (in de eerste of tweede graad) en bij voorkeur ook niet slechts een zakenrelatie.
  • Een lid kan maximaal drie keer per jaar als referent optreden.
  • Daarnaast is het niet de bedoeling meerdere referenten uit één gezin te vragen.
  • Uiteraard dient u uw referenten van te voren te vragen of u hen als referent kan opgeven.

3. Referenten

Het verenigingssecretariaat zal uw referenten benaderen met de vraag om uw aanvraag voor het lidmaatschap van de Koninklijke schriftelijk te ondersteunen door het invullen van een referentenformulier. Pas als alle drie de referentenformulieren retour ontvangen zijn bij het secretariaat, kan de volgende stap genomen worden.

4. Ballotagecommissie

Uw aanvraag voor het lidmaatschap van de Koninklijke en de drie referentenformulieren worden achtereenvolgens door de Ballotagecommissie en het Bestuur behandeld. Uw aanvraag en de daarbij verkregen informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

5. Voordracht LEDEN

Indien tegen uw kandidatuur geen bezwaren bestaan (stap 4), wordt uw kandidatuur gedurende 21 dagen aan alle leden van onze Vereeniging kenbaar gemaakt. Indien ook dán tegen uw kandidatuur geen bezwaren bestaan, krijgt u van het  verenigingssecretariaat het bericht dat u bent toegelaten als lid van onze Vereeniging.

6. Nieuwe leden diner

Om u te introduceren in de Vereeniging wordt u uitgenodigd voor het eerstvolgende Nieuwe Leden diner op onze Sociëteit te Muiden, waarvoor uiteraard ook uw referenten zullen worden uitgenodigd.  

De totale doorlooptijd van de procedure tot het moment dat u het bericht van toelating krijgt, is sterk afhankelijk van hoe snel en compleet uw referenten hun formulieren invullen en retourneren. De doorlooptijd is minimaal twee maanden.

Mocht u nadere informatie wensen, neemt u dan gerust contact op met het secretariaat.