Voor het weergeven van de Facebook widget dient u de 'overige cookies' te accepteren via uw cookie instellingen.

Aanmelden Heintjes & Heinen

Wilt u uw kind aanmelden bij de Heintjes & Heinen dan is er een aantal inschrijvingen noodzakelijk.

  1. Aanmelding KNZ&RV jeugdlid (t/m 18 jaar)
  2. Aanmelding KNZ&RV lid van tenminste 1 ouder (voor jeugd tussen de 8 en 16 jaar)
  3. Aanmelding Jeugdzeilen Heintjes & Heinen
  4. Ligplaatsformulier Noordkop (voor botenstalling op de Noordkop)

De beschikbare instructeurs en/of trainers en het aantal aanwezige rescue boten beperkt soms het aantal deelnemers bij de Heintjes & Heinen. Hierdoor is het onvermijdelijk dat er wel eens een wachtlijst ontstaat.

 

KNZ&RV Lidmaatschap

Het is noodzakelijk dat u en uw kind lid zijn van de Vereeniging. Wilt u eerst ervaren hoe het is dan kunt u kiezen voor een ‘KNZ&RV Kennismakingslidmaatschap’. Bent u er al zeker van dat u lid wil worden dan kunt u ook direct het ‘KNZ&RV Gewone lidmaatschap’ aanvragen.

KNZ&RV Kennismakingslidmaatschap

Het eerste jaar kan een kind en tenminste één van de ouders kennismakingslid worden van de KNZ&RV. Heintjes & Heinen (6-16 jaar) en tenminste één ouder dienen bij aanvang van het seizoen Kennismakingslid van de KNZ&RV te zijn. Heinen van 16-18 jaar kunnen met toestemming van een ouder en zónder dat een ouder lid is, het Kennismakingslidmaatschap aanvragen. Hiervoor zijn geen referenten nodig. Kennismakingsleden genieten alle faciliteiten van de KNZ&RV maar hebben geen stemrecht. Het Kennismakingslidmaatschap is een kalenderjaar geldig en stopt automatisch op 31 december. Uiteraard kunt u ook direct het Gewone Lidmaatschap van de KNZ&RV aanvragen.

KNZ&RV Gewoon Lidmaatschap

Heintjes & Heinen en tenminste één ouder moeten vóór aanvang van het tweede seizoen het Gewone Lidmaatschap van de KNZ&RV hebben. Vanaf 16 jaar (tot 18 jaar*) kunnen Heinen, met toestemming van een ouder en zónder dat een ouder lid is, het Gewone Lidmaatschap aanvragen. Een partner kan het zogenoemde Levensgezellidmaatschap aanvragen. Begin op tijd, de doorlooptijd is een aantal maanden. Voor het Gewone-/levensgezellinlidmaatschap van ouders zijn drie referenten nodig.

Formulieren voor het Kennismakingslidmaatschap en/of Gewone Lidmaatschap van de KNZ&RV voor ouders en jeugd zijn te verkrijgen via het secretariaat van de KNZ&RV of via de website.

Wil je wedstrijden zeilen dan moet je, vanaf de Optimisten B, volwaardig lid zijn van de KNZ&RV voor een automatisch lidmaatschap bij het Watersportverbond. Alleen als lid van het Watersportverbond kun je een startlicentie en een meetbrief aanvragen. Start dan ook op tijd met de aanvraag voor het reguliere KNZ&RV lidmaatschap, de procedure duurt enkele maanden.

 

Deelname Jeugdzeilen Heintjes & Heinen

Wil je actief deelnemen aan het Heintjes & Heinen programma in een van onze jeugdzeil groepen dan is hiervoor een aparte inschrijving nodig en vul je een KNZ&RV Inschrijfformulier Jeugdzeilen Heintjes & Heinen in, klik hier voor het formulier.

 

Ligplaats Noordkop

Voor Optimisten zijn er Optimistenrekken op de Noordkop. Lasers, Feva’s en 29-ers kunnen op een wal- en/of wegtrailer op de Noordkop gestald worden op de daarvoor bestemde plekken (niet op de parkeerplaats). Wil je jouw zeilboot ook op de Noordkop stallen? Vul dan een ‘KNZ&RV Ligplaatsformulier Noordkop’ in. Wil je geen ligplaats op de Noordkop dan neem je de boot iedere training mee naar huis.

Nadat het formulier is verzonden aan het KNZ&RV secretariaat ontvang je één of meerdere KNZ&RV ID-sticker(s) en plak je deze op de spiegel van de zeilboot en op de wal- en/of wegtrailer aan ‘bakboord’. Voor een waltrailer van een Optimist ontvang je géén sticker. Om deze te herkennen zet je er duidelijk je naam of zeilnummer op.

De stalling op de Noordkop kent een aantal spelregels. Lees dan ook het ‘Reglement betreft Stalling’ door, klik hier voor de meest recente versie daarvan.

 

Informatie

Voor meer informatie over de mogelijkheden van het Jeugdzeilen en aanmelding kun je een mail sturen naar siraterces.neliezdguej.[antispam].@knzrv.nl

Aanmelden Jeugdzeilen Philippine

Ben tussen de 14 en 17 jaar en wil je alleen deelnemen aan de tochten van de Pi dan is een KNZ&RV (Kennismakings-)Jeugdlidmaatschap en een KNZ&RV lidmaatschap van tenminste 1 ouder (bij jeugd tot 16 jaar) noodzakelijk. Vanaf 16 jaar (tot 18 jaar) kun je, met toestemming van een ouder en zónder dat een ouder lid is, het KNZ&RV (Kennismakings-)Jeugdlidmaatschap aanvragen.

Voor deelname aan de tochten met de Pi kun je, per tocht, aanmelden bij het OT Philippine. Kijk verder op de eigen pagina’s van de Philippine.

 

 

33-lasers-en-feva-muiderslot-44306203761-o